Monday, November 8, 2010

saHabaT

iTs My 1st TriaL, Hope u gUys Like iT.. HuHu..


SaHabaT..
gUnUng Tidak mEmaNggiL sEsiaPa uTk Di DaKi..
WaLau DarjaT sEtiNggi LaNgit..
WaLau rOda sEnTiaSa bErpuTar..
SaHabat jUa Yg sEtia Di SiSi..

SaHabaT..
Laut Tidak mEnyEru sEsiaPa uTk Di rEnaNgi..
WaLau iLmu mErenTas aLam..
WaLau pUnya HarTa Yg mEngguNung..
SaHabaT jUa Yg mEnjaDi pEndOrOng..

SaHabaT..
jaNgan BiarKan masa bErLaLu TanPa kaSiH & saYang..
UsaH DikEnaNg Tirai sEmaLam..
kEraNa SaHabaT mEnjaDi sUmbEr iNspiraSi..
WaLau sUka & dUka..

P/S.. 2.42Am 16th May 2010..  gOnna miSs u gUys.. :P8 comments: